Klenby nad apsidami

Klenby nad apsidami

V letných mesiacoch sa začalo s montážou klemieb nad apsidami. Dobrovoľníci z Iliašoviec a okolia pomohli s touto extrémne náročnou prácou, čím výrazne prispeli k hodnote letohrádku, ale aj k jeho ochrane voči poveternostným javom.

V hlavnej apside sa namontovala valbová klenba a nad ľavou a pravou apsidou bola namontovaná kláštorná krížová klenba.

Do útrob podhľadu bola uložená 20 kg krabica s rôznymi dokumentami, pisomnosťami a knihami z minulej a dnešnej doby. Je to odkaz pre budúce generácie.

Tieto oblukové krokvy boli vyrobené v stolárskej dielni u pána Jána Koleja.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *