Novinky

Touto cestou sa chcem poďakovať ľuďom, ktorí sa v minulom roku podieľali na obnove areálu Sans Souci. Nemalé úsilie odviedol p. Štefan Mitro. Naprojektoval Kláštorné krížové klenby, ktoré vyrobili Ján a Janík Kolejovci z Iliašovce. Do montáže oblúkov sa pod vedením Štefana Ķapustu z Lieskovan pustili: Janík Kolej – Iliašovce, Ján Lesňak – Kurimany, Zdenko Fabian – SNV, Štefan Mitro – Prešov, Vlado Kušnirak – SNV. Obdivoval som ako si od začiatku rozumeli, hoci sa nikdy nepoznali. Nasledovalo omietanie z vnútra. Znovu pod vedením Štefana Kapustu. Nápomocný bol Vlado Kušnirak a Martin Grondžak. Firma z KE nám počas dvoch dni vyčistila pod tlakom vody a piesku hlavnú loď – strednú časť – kaplnky. Vďaka patrí aj Milošovi Polákovi a jeho synovi Paťovi, ktorí nezištne zabezpečili množstvo vody, ktorá bola potrebná na túto prácu. Ukončil sa sokel. Práce previedol p. Peter Škabla – SNV. V jeseni sme sa z Vladom pustili…

Read more

Súkromná osoba si v blízkosti kaplnky zobrala do prenájmu 500 m2 pozemku a rozhodla sa tam postaviť prírodnú lesnú saunu. Už sa na nej začalo robiť a tešíme sa na ňu.

Keď ste boli v predchádzajúcich týždňoch v areáli Sans Souci, natrafili ste na zničené stoly pri ohniskách aj hojdačku. Určite sa pod toto znehodnotenie podpísalo počasie, ale prispeli k tomu aj nezopovední návštevníci. Partia z Harichoviec sa rozhodla nám pomôcť, urobili hojdačku a opravili všetky stoly. Dokonca Božena a Miroslav Hrušovský nam pripravili chutný obed.

Pani v tomto príbehu pochádza zo Smižian. Volá sa Alžbeta Spirekova (Mangerová). Dlhodobo žije v USA. Nakoľko sleduje aktivity OZ SS, rozhodla sa nám finančne pomôcť. V minulom roku nám poslala 500 dolárov a dnes 1000 dolárov. V prepočte to je 1240 EUR. Po rozhovore s pani Alžbetou padlo rozhodnutie, že budú použité ako prvá lastovička na výrobu zvonu. No takto – zvon na kaplnke nikdy nebol. No my máme v pláne ho tam osadiť. A čo viac, dáme zvečniť na zvone občanov, ktorí sa v tomto areáli podieľali či už finančne, materiálne alebo mimoriadnym prístupom k tomuto miestu. Všetko ostatné OZ prejedná s odborníkmi.

Necelý 1 km od kaplnky smerom na Harichovce, v tesnej blízkosti cyklo trasy, bol otvorený MK bufet, ktorý spustil do prevádzky pán Michal Bdžoch. (Harichovce)

Prvá svadba na Sans Souci sa konala 21.7.2021, zobrali sa Lívia a Erik, sobáš spečatil primátor mesta p.Pavol Bečarik. Mladomanželom želáme krásny a spokojný spoločný život.

V letných mesiacoch sa začalo s montážou klemieb nad apsidami. Dobrovoľníci z Iliašoviec a okolia pomohli s touto extrémne náročnou prácou, čím výrazne prispeli k hodnote letohrádku, ale aj k jeho ochrane voči poveternostným javom. V hlavnej apside sa namontovala valbová klenba a nad ľavou a pravou apsidou bola namontovaná kláštorná krížová klenba. Do útrob podhľadu bola uložená 20 kg krabica s rôznymi dokumentami, pisomnosťami a knihami z minulej a dnešnej doby. Je to odkaz pre budúce generácie. Tieto oblukové krokvy boli vyrobené v stolárskej dielni u pána Jána Koleja.

Predchádzajúce dni navštívil letohrádopk fotograf Martin Ševčík, ktorý spravil pekné video zobrazujúce Sans Souci pod Tatrami. Kedysi na severnej strane letohrádku neboli stromy a návštevníci letohrádku tak mali priamy pohľad na majestátne Tatry. Dnes nám k takýmto pohľadom dopomáha dron 🙂

Návštevníci Sans Souci si v posledných mesiacoch iste všimli, že v okolí letohrádku je rušno, hlavne na príjazdovej cestičke. Vynikajúcou správu je, že sa začalo s realizáciou cyklochodníka a s radosťou môžeme konštatovať, že prvá etapa cyklotrasy zo Spišskej Novej Vsi (pri spoločnosti Embraco) do Iliašoviec je skolaudovaná. Tento projekt je financovaný cez Integrovaný regionálny operačný program, pričom celkové náklady presiahnu 1,6 mil. EUR s oficiálnym názvom Obnova existujúcich komunikácií pre nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce. Cyklochodník vedie zo Spišskej Novej Vsi pri spoločnosti Embraco do Harichoviec, kde po prekročení želežničného priecestia vedie ku Iliašovskému potoku. Cyklisti sa tak dostanú popod Sans Souci a kvalitný povrch ich dostane až do samotných Iliašoviec. Dĺžka tejto komunikácie je 5,9km. Dobrou správou je aj to, že už je rozpracovaná druhá etapa tohto cyklochodníka, ktorá by mala zabezpečiť jeho predĺženie z Iliašoviec na samotné Sans Souci. A plány pokračujú ešte ďalej – tretia etapa…

Read more

Ďakujeme všetkým organizáciám aj jednotlivcom, ktorí v  minulosti darovali 2 % zo svojich daní pre združenie Sans Souci a tak podporili naše aktivity. Prostriedky z  darovaných 2 % už niekoľko rokov slúžia na renováciu historickej kaplnky a obnovu letohrádku. Vaša pomoc vo forme poskytnutia 2% z daní nám pomáha udržať združenie v činnosti čo nás posúva ďalej. Podporte nás aj v budúcnosti a my budeme pre Vás skrášľovať a  zvyšovať úroveň tohto zaujímavého miesta v lone prírody, ktorého čaro objavil už vv minulosti gróf Štefan Csáky. Ď a k u j e m e. Občianske združenie SANS SOUCI LetohrádokIliašovce č. 231, PSČ 053 11IČO: 45008965, DIČ: 2022577161Bankové spojenie UniCredit BankIBAN: SK 14 1111 0000 0014 6132 9014

10/24