Pomoc od Nadácie Granvia

Pomoc od Nadácie Granvia

V roku 2018 Nadácia GRANVIAposkytla  OZ Sans Souci finančné prostriedky vo výške 15 tisíc EUR, ktoré boli efektívne využité na aktivity v prírode, kde sa nachádza zabudnutý park Sans Souci a barokovo rokoková kaplnka.

Grant nám pomohol pri financovaní rekonštrukčných prác na historickej budove, taktiež pri zveľaďovaní areálu, ktorý  je toho času zaujímavou turistickou a oddychovou zónou a pomohol nám pri zabezpečení technického  vybavenia, ktoré slúži k náročným fyzickým prácam v prírode a obnove areálu.

Investície dali možnosť spoznať výsledok práce snaživých ľudí, čo nás posúva ďalej. Snahou OZ bolo nesklamať nášho darcu.

Veľmi pekne ďakujeme za pomoc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *