Zhodnotenie roku 2022

Zhodnotenie roku 2022

Rok 2022 z pohľadu OZ bol celkom úspešný.

V mesiaci jún sa nám podarilo v spolupráci s obecnou firmou vymaľovať a nakonzervovať vnútrajšok kaplnky.

V auguste sa začalo s pokladkou kamennej dlažby. Znova sa do toho pustila obecná firma. S pomocou členov OZ a dobrovoľníkov sa to podarilo. Finančne to bolo dosť náročne. Sponzorom bola obec Iliašovce (1000 eur), Harichovce (1500 eur), Smižany (2000 eur) , firma Embraco (1500 eur) a vlastné financie. Bez tejto finančnej pomoci by sa to zvládnuť nedalo. Veľká vďaka.

Teší nás že aj obec Smižany sa k tejto veci postavila kladne. Pán Ján Bdžoch, rodák z Harichoviec žijúci v Česku, nám osobne priniesol 2000 eur na zreštaurovanie kartuše. Spolu už daroval 2700 eur. Na kartuši sa už pracuje a bude to stáť 3200 eur. Hodno pripomenúť, že tá bola nájdená v Smižanoch a darovala nám to rodina Jana Bartoša.

1. septembra 2022 sa vsadil erb rodu Čaky do podlahy v strede kaplnky, pod ktorý bola umiestnená časová schránka.

9.9. sa konalo posvätenie nového zvonu. Náklady na zvon zaplatila pani Alžbeta Špireková r. Mangerová zo Smižan. Zvon odlial zvonolejar Robert Šliz. Za pomoci miestnych hasičov bol zvon hneď aj zavesený a daný do prevádzky.

Za rok 2022 sa odpracovalo 1170 brigádnických hodín. Všetkým úprimná vďaka za pomoc.

No a tento rok (2023) plánujeme ukončiť práce okolo kaplnky. Potrebujeme kaplnku uzavrieť. Je potrebné dať vyrobiť troje dverí. Rozpočet na výrobu je skoro 10 000 eur. Kaplnku z vnútra zariadime a v auguste pripravíme oslavu k 250 výročiu založenia areálu Sans souci.

Tak nám pán Boh pomáhaj.

Predseda OZ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *