Kategória článkov: Rekonštrukcia

Rok 2022 z pohľadu OZ bol celkom úspešný. V mesiaci jún sa nám podarilo v spolupráci s obecnou firmou vymaľovať a nakonzervovať vnútrajšok kaplnky. V auguste sa začalo s pokladkou kamennej dlažby. Znova sa do toho pustila obecná firma. S pomocou členov OZ a dobrovoľníkov sa to podarilo. Finančne to bolo dosť náročne. Sponzorom bola obec Iliašovce (1000 eur), Harichovce (1500 eur), Smižany (2000 eur) , firma Embraco (1500 eur) a vlastné financie. Bez tejto finančnej pomoci by sa to zvládnuť nedalo. Veľká vďaka. Teší nás že aj obec Smižany sa k tejto veci postavila kladne. Pán Ján Bdžoch, rodák z Harichoviec žijúci v Česku, nám osobne priniesol 2000 eur na zreštaurovanie kartuše. Spolu už daroval 2700 eur. Na kartuši sa už pracuje a bude to stáť 3200 eur. Hodno pripomenúť, že tá bola nájdená v Smižanoch a darovala nám to rodina Jana Bartoša. 1. septembra 2022 sa vsadil erb…

Read more

Keď ste boli v predchádzajúcich týždňoch v areáli Sans Souci, natrafili ste na zničené stoly pri ohniskách aj hojdačku. Určite sa pod toto znehodnotenie podpísalo počasie, ale prispeli k tomu aj nezopovední návštevníci. Partia z Harichoviec sa rozhodla nám pomôcť, urobili hojdačku a opravili všetky stoly. Dokonca Božena a Miroslav Hrušovský nam pripravili chutný obed.

Pani v tomto príbehu pochádza zo Smižian. Volá sa Alžbeta Spirekova (Mangerová). Dlhodobo žije v USA. Nakoľko sleduje aktivity OZ SS, rozhodla sa nám finančne pomôcť. V minulom roku nám poslala 500 dolárov a dnes 1000 dolárov. V prepočte to je 1240 EUR. Po rozhovore s pani Alžbetou padlo rozhodnutie, že budú použité ako prvá lastovička na výrobu zvonu. No takto – zvon na kaplnke nikdy nebol. No my máme v pláne ho tam osadiť. A čo viac, dáme zvečniť na zvone občanov, ktorí sa v tomto areáli podieľali či už finančne, materiálne alebo mimoriadnym prístupom k tomuto miestu. Všetko ostatné OZ prejedná s odborníkmi.

V letných mesiacoch sa začalo s montážou klemieb nad apsidami. Dobrovoľníci z Iliašoviec a okolia pomohli s touto extrémne náročnou prácou, čím výrazne prispeli k hodnote letohrádku, ale aj k jeho ochrane voči poveternostným javom. V hlavnej apside sa namontovala valbová klenba a nad ľavou a pravou apsidou bola namontovaná kláštorná krížová klenba. Do útrob podhľadu bola uložená 20 kg krabica s rôznymi dokumentami, pisomnosťami a knihami z minulej a dnešnej doby. Je to odkaz pre budúce generácie. Tieto oblukové krokvy boli vyrobené v stolárskej dielni u pána Jána Koleja.

V roku 2018 „Nadácia GRANVIA“ poskytla  OZ Sans Souci finančné prostriedky vo výške 15 tisíc EUR, ktoré boli efektívne využité na aktivity v prírode, kde sa nachádza zabudnutý park Sans Souci a barokovo rokoková kaplnka. Grant nám pomohol pri financovaní rekonštrukčných prác na historickej budove, taktiež pri zveľaďovaní areálu, ktorý  je toho času zaujímavou turistickou a oddychovou zónou a pomohol nám pri zabezpečení technického  vybavenia, ktoré slúži k náročným fyzickým prácam v prírode a obnove areálu. Investície dali možnosť spoznať výsledok práce snaživých ľudí, čo nás posúva ďalej. Snahou OZ bolo nesklamať nášho darcu. Veľmi pekne ďakujeme za pomoc.

V minulom mesiaci mesto Spišská Nová Ves organizovalo 1000 ročný beh, o čom sme už na týchto stránkach informovali. Trasa behu sa tiahla aj okolo tisícročnej kaplnky. Výťažok 340 EUR z tohto podujatia sa rozhodlo mesto venovať OZ Sans Souci, za čo sa podarilo opraviť schátrané oplotenie kaplnky.

Sympatizant nášho občianskeho združenia, Matej Kočiš, nám spravil krásne prezentačné video. Veľmi mu za to ďakujeme.

Dňa 11.7.2020 sa podarilo inštalovať pri kaplnke nástenku, ktorá dokumentuje postup rekonštrukčných prác na kaplnke a jej okolí. Súčasťou nástenky je aj Kniha návštev, kam sa môžu zapísať turisti a zanechať tak odkaz ďalším návštevníkom, či správcom areálu. Do pozornosti dávame aj pokladničku, do ktorej môžu turisti vhadzovať dobrovoľné príspevky. Tieto peniaze budú využité výlučne na materiál, ktorý si údržba okolia letohrádku a jeho správa vyžaduje. Svoj odkaz správcovi areálu môžete zanechať aj na našich stránkach v časti Kniha návštev, potešíme sa každej inšpirácii, aj milému slovu.

Vďaka darcovi, ktorý na vlastné náklady dodal a namontoval kamerový systém v okolí kaplnky Sans Souci, je obľúbené oddychové miesto 24 hodín monitorované. Sme veľmi radi, že sa takýto sponzor našiel. Dôvod a motiváciu sponzora popisuje nasledujúca reportáž TV Reduta: Srdečná vďaka za celé občianske združenie panovi Slavomírovi Harmatovi. Ondrej Frankovič, Predseda OZ Sans Souci – letohrádok Iliašovce

Veľmi pekne touto formou ďakujeme spoločnosti Tatravagónka Poprad za finančnú podpora, vďaka ktorej sme mohli rekonštruovať a obnoviť letohrádok Sans Souci. Okrem toho sa podarilo dobudovať sociálne vybavenie, aby sa návštevníci cítili pohodlne. Ďakujeme a veríme, že to inšpiruje aj ďalších donorov.

10/12