Novinky

Ďakujeme všetkým organizáciám aj jednotlivcom, ktorí v  minulosti darovali 2 % zo svojich daní pre združenie Sans Souci a tak podporili naše aktivity. Prostriedky z  darovaných 2 % už niekoľko rokov slúžia na renováciu historickej kaplnky a obnovu letohrádku. Vaša pomoc vo forme poskytnutia 2% z daní nám pomáha udržať združenie v činnosti čo nás posúva ďalej. Podporte nás aj v budúcnosti a my budeme pre Vás skrášľovať a  zvyšovať úroveň tohto zaujímavého miesta v lone prírody, ktorého čaro objavil už vv minulosti gróf Štefan Csáky. Ď a k u j e m e. Občianske združenie SANS SOUCI LetohrádokIliašovce č. 231, PSČ 053 11IČO: 45008965, DIČ: 2022577161Bankové spojenie UniCredit BankIBAN: SK 14 1111 0000 0014 6132 9014

V roku 2018 „Nadácia GRANVIA“ poskytla  OZ Sans Souci finančné prostriedky vo výške 15 tisíc EUR, ktoré boli efektívne využité na aktivity v prírode, kde sa nachádza zabudnutý park Sans Souci a barokovo rokoková kaplnka. Grant nám pomohol pri financovaní rekonštrukčných prác na historickej budove, taktiež pri zveľaďovaní areálu, ktorý  je toho času zaujímavou turistickou a oddychovou zónou a pomohol nám pri zabezpečení technického  vybavenia, ktoré slúži k náročným fyzickým prácam v prírode a obnove areálu. Investície dali možnosť spoznať výsledok práce snaživých ľudí, čo nás posúva ďalej. Snahou OZ bolo nesklamať nášho darcu. Veľmi pekne ďakujeme za pomoc.

Minulé dni navštívil Sans Souci predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka. Na mieste vyzdvihol prácu OZ Sans Souci pri zveľaďovaní tohto priestoru. Dovolíme si odcitovať jeho status na Facebooku: Vďaka dobrovoľníkom dnes môžu toto miesto obdivovať aj turisti. Ku kaplnke Sans Souci sa dostanete po značenom turistickom chodníku zo Spišskej Novej Vsi, ale aj po neznačených chodníkoch z Iliašoviec, Smižian a Harichoviec. Dajte vedieť, ako bolo. Rastislav Trnka, Predseda KSK Ďakujeme za vzácnu návštevu a tešíme sa aj na vás. Nezabudnite zanechať odkaz priamo v Knihe návštev na mieste letohrádku, alebo aj v online priestore na našej stránke.

Občianske združenie Sans Souci v spolupráci s katolíckou cirkvou a Obecným úradom Iliašovce Vás pozývajú na spomienkovú slávnosť k 250. výročiu vysvätenia kostola Sedembolestnej Panny Márie v Iliašovciach. Program podujatia 09,30 hod. – Koncert fujár – účinkujú fujaraši z B. Bystrice, p. Čupka so skupinou10,00 hod. – Začiatok slávnostnej sv. omše11,30 hod. – 1. Vystúpenie p. Moniky Kandráčovej s vlastným doprovodom12,00 hod. – PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. krátka poézia s príhovorom12,10 hod. – 1. Vystúpenie fujarašov z B. Bystrice p. Čupka12,30 hod. – Náš hosť s prekvapením – dôstojný pán farár Donat Čarnogurský12,45 hod. – Obed pre pozvaných hostí 14,00 hod. – 2. Vystúpenie na školskom dvore – fujary striedavo s p. Kandráčovou15,30 hod. – Prehliadka erbov16,00 hod. – Krátke vystúpenie oboch skupín pri kaplnke Sans Souci17,00 hod. – Ukončenie programu Pri tejto príležitosti si pripomenieme blížiaci sa sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Reportáž TV Reduta

V minulom mesiaci mesto Spišská Nová Ves organizovalo 1000 ročný beh, o čom sme už na týchto stránkach informovali. Trasa behu sa tiahla aj okolo tisícročnej kaplnky. Výťažok 340 EUR z tohto podujatia sa rozhodlo mesto venovať OZ Sans Souci, za čo sa podarilo opraviť schátrané oplotenie kaplnky.

Bežecké podujatie pod názvom 1000 ročný beh vzniklo spojením myšlienok organizovania športovej akcie v Spišskej Novej Vsi a finančnej podpory na rekonštrukciu letohrádku Sans Souci v katastri obce Iliašovce. Tento ročník sa konal v nedeľu 26.7.2020. Diváci boli svedkami pekných bežeckých súbojov, ktorým velil reprezentant klubu ŠK COPY-SERVIS z Liptovského Mikuláša Miroslav Gad. Okrem neho sme spoznali na 10 km trase víťazov v celkovo siedmych vekových kategóriách. Rekreační bežci a Nordic Walkeri si mohli vyskúšať skrátenú trať v dĺžke cca 6,6 km, ktorá nebola vyhodnocovaná. Organizačný štatút nad celou akciou držalo občianske združenie SPK Medveď spolu s Yada športovým centrom. S určitosťou by ho nebolo možné realizovať bez prispenia sponzorov a to najmä spoločnosťou VILLAnet, mestom Spišská Nová Ves, ULTIMUV, Birell&Šariš a mnohými ďalšími. Prečítajte si detailný záznam z priebehu podujatia priamo od organizátorov. (Word dokument sa otvorí v novom okne.)

V okolí Sans Souci je povolené stanovať len po konzultácii a so súhlasom správcu areálu. Ak máte záujem, volajte na +421 918 770 814.

Sympatizant nášho občianskeho združenia, Matej Kočiš, nám spravil krásne prezentačné video. Veľmi mu za to ďakujeme.

Dňa 11.7.2020 sa podarilo inštalovať pri kaplnke nástenku, ktorá dokumentuje postup rekonštrukčných prác na kaplnke a jej okolí. Súčasťou nástenky je aj Kniha návštev, kam sa môžu zapísať turisti a zanechať tak odkaz ďalším návštevníkom, či správcom areálu. Do pozornosti dávame aj pokladničku, do ktorej môžu turisti vhadzovať dobrovoľné príspevky. Tieto peniaze budú využité výlučne na materiál, ktorý si údržba okolia letohrádku a jeho správa vyžaduje. Svoj odkaz správcovi areálu môžete zanechať aj na našich stránkach v časti Kniha návštev, potešíme sa každej inšpirácii, aj milému slovu.

FK 56 a obec Iliašovce organizujú 2. ročník behu k Iliašovskej kapličke. Konať sa bude 18. júla so štartom na futbalovom ihrisku v Iliašovciach. Hlavné disciplíny sú beh na 5 a 10 km. Súčasťou podujatia je aj prezentácia histórie Sans Souci s predsedom OZ, Ondrejom Frankovičom. Prečítajte si viac o celom programe podujatia, na svoje si prídu aj deti. Prečítajte si viac o trati pre bežcov. Prinášame fotogelériu z podujatia

20/25